BO0006
600,000đ
BO0005
250,000đ
BO0004
350,000đ
BO0003
600,000đ
BO0002
400,000đ
BO0001
500,000đ
Bó Hồng ngoại
340,000đ
Bó Hướng dương tròn
700,000đ
Bó Hướng dương
450,000đ
Bó hồng Ohara tiểu thư
1,200,000đ
Bó Hoa Hồng pink O'hara
500,000đ
Bó hoa hồng O'hara
800,000đ
Bó Hồng
400,000đ
Bó hoa Tuylip
600,000đ
Bó Hướng dương 3 bông
120,000đ
Bó Hồng tròn
550,000đ