Bó Hồng ngoại
340,000đ
Bó Hướng dương tròn
700,000đ
Bó hồng Ohara tiểu thư
1,200,000đ
Bó hoa hồng O'hara
800,000đ
Bó Hồng tròn
550,000đ