ĐUÔI BẮT KEM (đúc)
30,000đ
ĐUÔI BẮT KEM (hoa cúc) thường
20,000đ
ĐUÔI BẮT KEM (hoa hồng cánh phải)
20,000đ
ĐUÔI BẮT KEM (hoa hồng cánh thẳng)
20,000đ
ĐUÔI BẮT KEM (hoa hồng cánh trái)
20,000đ
ĐUÔI BẮT KEM (hoa hồng ngã, mẫu đơn, hoa trà)
25,000đ
ĐUÔI BẮT KEM (thường)
18,000đ
ĐUÔI BẮT KEM 101 ĐÚC (hoa nhí)
25,000đ
ĐUÔI BẮT KEM 104 ĐÚC (hoa nhí)
20,000đ
ĐUÔI BẮT KEM 19 ĐÚC (băt sò nhỏ)
22,000đ
ĐUÔI BẮT KEM 3D 195 ĐÚC (bánh su, sò, cookie)
25,000đ
ĐUÔI BẮT KEM D42 (bánh su, sò, cookie)
28,000đ
ĐUÔI BẮT KEM ĐÚC (đan dây)
25,000đ
ĐUÔI BẮT KEM ĐÚC (mỏ vịt)
25,000đ
ĐUÔI BẮT KEM HOA HỒNG (1 Bộ 5 cái)
40,000đ
ĐUÔI BẮT KEM SỐ 10 (đuôi tròn)
20,000đ
ĐUÔI BẮT KEM SỐ 21 ĐÚC (sao)
25,000đ
ĐUÔI BẮT KEM SỐ 32 (sò, su nhỏ)
28,000đ
ĐUÔI BẮT KEM THƯỜNG (đan dây)
20,000đ
ĐUÔI BƠM SU KEM
25,000đ