BÁNH GIẢ CÓ ĐẾ (VUÔNG/TRÒN) 14cm
90,000đ
BÁNH GIẢ CÓ ĐẾ (VUÔNG/TRÒN) 20cm
110,000đ
BÁNH GIẢ CÓ ĐẾ (VUÔNG/TRÒN) 28cm
130,000đ
BÁNH GIẢ HÌNH TIM CÓ ĐẾ
130,000đ
BÁNH GIẢ KHÔNG ĐẾ (VUÔNG/TRÒN) 14cm
70,000đ
BÁNH GIẢ KHÔNG ĐẾ (VUÔNG/TRÒN) 20cm
90,000đ
BÁNH GIẢ KHÔNG ĐẾ (VUÔNG/TRÒN) 28cm
100,000đ
CÂY NHẤN KHUÔN BÁNH DỨA
45,000đ
ĐẾ BÁNH GIẢ (VUÔNG/TRÒN) 14cm
40,000đ
ĐẾ BÁNH GIẢ (VUÔNG/TRÒN) 20cm
50,000đ
KHUÔN ÂU LỚN
37,000đ
KHUÔN ÂU TRUNG
32,000đ
KHUÔN BÁNH DỨA (bộ 10 cái)
55,000đ
KHUÔN CHIFFON (15'')
80,000đ
KHUÔN CHIFFON (18'')
85,000đ
KHUÔN CHIFFON (20'')
105,000đ
KHUÔN CHỮ NHẬT A04
40,000đ
KHUÔN CHỮ NHẬT A05
40,000đ
KHUÔN CHỮ NHẬT S16
28,000đ
Khuôn Đỗ Flan ,Rau Câu (lốc 50 cái)
27,000đ