Hoa Sen
100,000đ
Tuylip Thổ Nhĩ Kỳ
70,000đ
Tuylip xanh
70,000đ
Tuylip đỏ
37,000đ
Tuylip vàng
37,000đ
Tuylip trắng
37,000đ
Tuylip hồng phấn răng cưa
50,000đ
Hoa Mao Lương cánh xanh
45,000đ
Mẫu đơn Hà Lan
120,000đ
Hồng leo Juliet
80,000đ
Hoa Thanh Liễu
250,000đ
Hoa Đồng nội
170,000đ
Cảm tú cầu
210,000đ
Mẫu đơn Trắng
1,200,000đ
Mẫu đơn nhập Châu Âu
800,000đ
Mẫu đơn
750,000đ
Hồng Nhung nhập khẩu
370,000đ
Hồng Nhật
550,000đ
Hồng kem baby
600,000đ
Baby trắng
220,000đ