Hoa khô Gypsophila bó hoa nhỏ
100,000đ
Cỏ đá quý
15,000đ
Hoa phong lan nhảy
250,000đ
Hoa Yến Mạch
170,000đ
Baby màu cầu vồng
650,000đ
Baby star ướp trắng
1,200,000đ
Hoa Baby xanh
300,000đ
Hoa Baby tím pha trắng
12,000đ
170,000đ