Xi lanh tự động Heo Bayer 2ml (Đức) (chỉnh được)
Xi lanh Vuông Trắng 20ml (Gioăng cố định)
Xi lanh tự động Heo Bayer 5ml (Đức)
VETMORE Xi Lanh Tự Động Heo 5ml
Phụ kiện Xi Lanh Tự Động Heo BM AvetArt
Xi Lanh Meka Andress Pháp 10ml
Xi lanh meka Reca 20ml/ Màu vàng
Xilanh Meka Đan Mạch 10ml
115,000đ
Xi lanh tự động Heo( không chỉnh) HSW ECO MATIC 2ml (Đức)
Xi lanh con thỏ 20ml
Xi lanh con thỏ 10ml
Xi lanh 5ml
Xi lanh 50ml (đầu nhỏ)
Xi lanh 3ml
Xi lanh 20ml y te
Xi Lanh 2 Ron
Xi lanh 1ml
Xi lanh 10ml
Xi Lanh Meka Andres Pháp 20ml
Xi lanh Meka Đục (TỐT) 20ml
Xi lanh Meka Đầu Bò 20ml
Xi lanh Gold Flex 20ml