VMD Babevit 100ml
45,000đ
VMD Paravet 100ml
35,000đ
VMD Flor Doxy 20kg/bao
VMD Prozil Fort (an thần, cắn nhau,stress) 20ml
VMD Colenro (Colistin) 100ml
VMD Micona Spray 100ml
Vmd Thuốc diệt côn trùng 20 ml
Vimekon 100gr (Sát trùng nguồn nước)
VMD Vicox Totral (heo) 20ml (Cầu trùng, Coc)
VMD Nutrition Nuvita Gel 120g
VMD Frondog 250ml
VMD Diptivet 30g( nấm da)
VMD Bacilac 1kg
VMD Ceftifi vit 100ml
VMD Ceftifi Vit 500ml
VMD Cloprosternol 2ml (20 ống/hộp)
VMD ABC 100ml
VMD Tulavitril 20ml
VMD Tylovet (Thiam+ Tylosin) 100ml
VMD Amox 15% LA 20ml
VMD Amox 15% LA 100ml
VMD Ketovet 20ml
VMD Spec Tylo 10ml
VMD Aminovit 20ml