DPX Good Farm (bột lăn) 1kg
35,000đ
TYX Pig COX 100ml
125,000đ
VX TYX Rokovac Neo (Ecoli heo mẹ) Czech 1 liều
TYX PARVO (vx Khô thai) 1 liều/lọ
TYX SOS Tabs (hộp 15 Thỏi)
TYX Hepatol (Giải Độc Gan, tái tạo Thận) 1 Lít
TYX Allzym (Men) 1kg
TYX Vx New NDIB 1000 lieu
TYX Vx Gum A 500 lieu
TYX Vx Gum A 1000 lieu
TYX Vx New NDIB 500 lieu