Phụ kiện máng tự động (Bình - phao trắng)
Nhiệt kế 100 độ C - Đũa khuấy tinh