Nhiệt kế 100 độ C - Đũa khuấy tinh
Ống thủy SOCORES
Tuýp ép tinh 80ml