KELA Penstrep 20/20 100ml
245,000đ
TT COGLAPEST (Dịch tả heo) 50 liều
Altresym ( lên giống) 540ml
VIUSID 1 LÍT
TT COGLAPEST (Dịch tả heo) 10 liều
Contact
TT Acid Pak 4 Way 1 lít
TanTien PERMASOL 1KG
OMNICIDE can 5 lít (Thuốc sát trùng)