Sanfo Aminooligo( bung đùi nở mông) 1kg
99,000đ
VX Zoetis Repisua 1 One (Myco) 50 liều/ LỌ TO
Zoetis Clamoxyl Long Acting (Amox LA) 250ml
Zoetis Linco Spectin 100ml
GREEN CULTURE / MEN TRỘN GIẢM MÙI HÔI
Bio Pro/ MEN BỔ SUNG TIÊU HÓA GIẢM MÙI HÔI/ TÚI 5KG
VX Zoetis Suvaxyn @ RespilFend@ MH (Myco) 10 liều
Ceva Vetrimoxin 50% Matrix (Amox 50) Premix 1 kg
TT Halquinol 60% 1kg
KELA Penstrep 20/20 100ml
Betalin 10% bao 10kg
Boehringer Circo lọ 10 liều/ lọ nhỏ
VX TT COGLAPEST (Dịch tả heo) 50 liều
TBAN Timi 20% 1kg
Vibac Maxflor 40% La 100ml
HK WORMINEX 10% LIQUID (KST Tẩy giun sán) 100ml
Oliver TIAMULIN 1KG
Môi Trường pha tinh Canada Bestone
cám chó chó con/ vị sữa
Môi Trường pha tinh heo MR A3
Minh Long Vitol 140 ( AD3E) 100ml
Đá Liếm MINERAL BLOCK RD Spain(21.6 kg/ thùng)
MAP PERMETHRIN 50EC 1 LÍT ( CHAI NHỰA)