ND Helminth CS ( TẨY GIUN GÀ ĐÁ) 100 VIÊN/ HŨ
ND BUTOVIT COCK (Tăng bo, tải cựa, lì đòn, Gà Đá) 20ml
ND TD DOGENTA CS (gà đá) 100 viên/hũ
ND FC One ( Doxy+Vitamin Đặc trị bệnh gà đá) 10ml
ND Flocin 200 F.C ( cặp Gà Đá)