Navetco Vx Atopor LMLM 25 lieu (Lọ) (Đơn Tuýp)
Navetco Vx Atovax LMLM 25 lieu (Lọ) Đa Tuýp O,O1,A
Navetco Vitamin C Antistress 1kg
Navetco Levamisol 7.5% (Kst giun) 20ml
Navetco VX cúm H5N1 500 con
Navet XUẤT HUYẾT THỎ 20 liều
Vx Navet Ecoli THT Gia Cầm 100ml
Contact
Navetco Vitamin C 2000 100ml
Navetco Lincomycin 10% 100ml
Navetco Verxil (KST sán lá gan) 50ml
Navet Cox (Cầu trùng, Coc) 100ml
Navetco Calci Fort B12 100ml
Navetco Xinil (KST sán lá gan) 50ml
Navetco TyloDox 100g
Vx Dại (Chó, Mèo)
NAVETCO VX Xuất huyết Thỏ 10 liều
Navetco Vx Gum 100 lieu
Navetco Vx New F 100 lieu
Navetco Vx New La 100lieu
Navetco Vx New M 100 liều
Navetco KTGum 100ml
NAVETCO VIGAVIT 100ML
Navetco VX Tai Xanh 10lieu (lọ)
Navetco Vx Cúm Gia Cầm (H5N1) 200 liều