Mhuy Analgin 1 kg
130,000đ
MHuy Poly Vitamin (chó,mèo) 10g (50 gói/hộp)
M.Huy Calci khoang XÔ 5KG
M.Huy Benkozium (thuốc sát trùng) 1l
M.Huy ADE Bcomplex 100g
MH Bcomplex C 1kg
M.Huy Men Tiêu hóa (Vàng) 500g
M.Huy Teramycine 500 Bạc 5g (25 gói/Hộp)
M.Huy Glucose K3 C 1kg
M.Huy Tieu chay lon 100g
M.Huy Kích Sữa Heo Nái 500g
M.Huy Genta Chó (100 gói/Hộp) 5gr
M.Huy Khang sinh tong hop 100g
M.Huy Men ENZYM 1kg
M.Huy Úm Gia cầm 10gr (50 gói/hộp)
M.Huy Calci khoang 1kg
M.Huy Cảm Cúm 10g (50 gói/hộp)
M.Huy ADE Bcomplexc 500g
M.Huy Genta Tylo D 100ml
M.Huy Vermisol (tẩy giun, sán chó mèo) (Hộp)
M.Huy Bactrim 10ml
M.Huy Bổ Nâu Poly Vitamin (PET)
M.Huy Genta (Chó, Mèo) 10ml
M.Huy Tylan 2,5% 10ml (hen ga, khec vit)