HĐH Vitamin C 10% 1KG
89,000đ
HĐH Vitamin C 10% 100G
10,000đ
HĐH POVID IOD 1 LÍT
108,000đ
HDH Enro Trin Oral (Phân trắng lợn con) 100ml
39,500đ
HDH FLU NÁI (DEXA) 100 ml
HDH Sulfa tri (cầu trùng heo) 100ml
HDH Giải độc gan thận 1kg
HDH Nở mông bung đùi
HDH Brom Long đờm 10g (50 gói/hộp)
Contact
HDH Sulfa Tri Mix 100g (Hộp 15 gói)
HDH Flo Coli 10ml
HDH Sulfa Tri Mix 10g( hộp 50 gói)
MAR DUVAC VX Dịch Tả Vịt 100 liều
HDH Chướng diều khô chân 10ml (10 lọ/hộp)
HDH Anti Gum 10gr (50 gói/hộp)
HDH Anti Gum 100gr
HDH Sulfa Tri 10ml