Hipra Previron(fer) sắt 1 lần 100ml
Hipra Neumosuin APP 50 liều
Hipra Gestavet 1 liều( kích dục tố)
Hipra Pederipra Spray (xịt móng, vết thương) 270ml
Hipra Tai Xanh 10l (Lọ)
Hipra Vx Giả Dại 10 Liều
Hipra Mypravac Suis 10 Liều (Myco)
Hipradog VX chó 7 bệnh
Hipra Parvo (Khô Thai) 10 liều
Hipra Neumosuin APP 10 Liều