Máy mài răng (Điện)/HỘP NHỰA
Khớp Mỏ Heo (cây bắt heo) Việt Nam
Lọ đựng tinh 50ml
Lọ đựng tinh 80ml
Kẹp rốn heo con
Máng nhựa tập ăn heo con nhựa (Xanh)
Núm heo Inox Φ21 A (đuôi đỏ)
Bình sữa heo con 6 núm vú dài 0.8m
Kìm bấm đuôi (Điện công tắc)
Giá thiến Heo (loại thanh gài chân)
Thanh hỗ trợ đẻ
Thanh trợ phối (thanh phối, đai phối)
Máng ăn heo tự động Đục ( 2 bao 40kg)
Dây phối 1 lần đầu NHỎ
Máng tập ăn cho heo con bằng nhựa DQ
Máng Cao Su (lốp xe) Đại
Máng ăn heo tự động (50kg Bóng- Khuy sắt)
Khớp Mỏ Heo (cây bắt heo) Pakistan
Xúc cám 1.5 kg
Núm mỏ Vịt Φ21 (Inox 304)
Núm Heo Φ 27 (Inox 304)
Núm heo Koda Inox 201 (Φ21)
Máy mài răng (Điện)
Máng ăn heo tự động (2bao 40kg) bóng - Khuy Nhựa