Máng ăn Gà màu Xanh (1.5kg)
Máy cắt mỏ Gà (Máy bán tự động)
Máng uống tự động cho Gia Cầm
Máng Uống Gia cầm 4 Lít
Máng Uống Gia cầm 2 Lít
Máng ăn Gia cầm Xoay -Máng lẩu (gà con)
Máng ăn Gà 15 Ô (7kg)
Máng ăn Gà 12 ô (3kg)
Máng Uống Gia cầm 10 lít
Khay Tròn