Eco ND Keto profen 100ml
Eco ND Alben (36 viên/hũ)
ND TD Premix heo nái 1kg
Eco CNC PIG 01 (KT Gamma miễn dịch bệnh dịch tả, PPRS, PED,TGE, LMLM, suyễn, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, kích thích tăng trọng lợn con. 1ml 10kg nhắc lại sau 48h 72h) 20ml
ND TD Nutrogel (Tuýp nhỏ) 60 gr
ECO ND Sinh lý mặn 10ml
CNC Anti Ecoli (KT E coli) 20ml
VX ECOND Dịch tả vịt 1000 liều
VX ECOND New LA 100 liều
VX ECOND New ND IB 50 liều
VX ECOND New ND IB 100 liều
VX ECOND Gum CNC 100 liều
ND Coli Amoxy ( 2X PLUS) 50G
Eco Fercobamin Extra (sắt 1 lần) 20 ml
ND Helminth CS ( TẨY GIUN GÀ ĐÁ) 100 VIÊN/ HŨ
ND BUTOVIT COCK (Tăng bo, tải cựa, lì đòn, Gà Đá) 20ml
ND TD DOGENTA CS (gà đá) 100 viên/hũ
ND Lactomin C (Men zym Chó, mèo) 10g
ND FC One ( Doxy+Vitamin Đặc trị bệnh gà đá) 10ml
Eco Fercobamin Extra (sắt 1 lần) 100 ml
ND Mỡ Ghẻ Vàng 30g
ND Super Ectox 1 Lít( thuốc diệt côn trùng)
ND Sorbi Glucomin 100ml ( GIẢI ĐỘC GAN THẬN)
ND Eco Brom Ho 100ml