Thẻ tai heo Nái chữ nhật Cam
Máng tự động cho gia cầm - Thái Lan (điều chỉnh Cam)
Vòng nhựa xỏ mũi Bò (Xanh) + Chốt sắt
Cám Smart Puppy 8kg/bao
400,000đ
Dây phối sâu (Đầu nhỏ)
5,200đ
Lọ chiết thuốc ( nhỏ miệng,mắt) 10ml
Mặt nạ phòng độc 2 phin
Núm bình bú cho BÊ 2 lít
Bình bú cho Bê loại thường 2 Lít
Thẻ tai có số 1-100 (màu xanh)
Kim tiêm ngoại Size 16Gx30
Kim tiêm ngoại Size 16Gx38
Kim tiêm ngoại Size 16Gx25
Vòng nhựa xỏ mũi Bò (Cam)
Kìm bấm vòng xỏ mũi bò
Đá liếm KNZ Hà Lan
Kim 16 x 38 (16D) Vỉ Xanh
Bóng Carbon 700W
Đuôi sứ ĐEN
Xi lanh tự động Heo Bayer 2ml (Đức) (chỉnh được)
Tuýp ép tinh 50ml
Hộp đựng dụng cụ Inox (D 22 x R 10 x C 5)
Hộp đựng dụng cụ Inox (D 16 x R 7x C 3)
Hộp đựng dụng cụ Inox (D 19 x R 9x C 3)