SP001763

TradeMark:

Cao Long

Cao Long Calci ADE Biotin 1kg - gói

35,000đ

Unit:
gói
Product Description
Phòng ngừa và điều trị do thiếu canxi như: còi xương, xốp xương, vỏ trứng mỏng, thú bị sốt sữa, ít sữa, yếu chân, bại liệt trước và sau khi sanh, nứt móng, rụng lông, da hóa sừng, giúp bào thai phát triển cân đối. CALPHOS ADE BIOT NGỪA BẠI LIỆT . CÒI XƯƠNG LÀ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU T DOC HAI VEL CHIẾU CAN THÀNH PHẦN: Do ám (max)........ 42.000 mg/kg (ppm) 30.000 IU/kg $50,000 IU/kg ...............500 IU/kg Phốt pho tổng s Vitamin A (min) Vitamin D 3(min) Vitamin E (rain) Cat santmux)... 21kg 1Kg CO dieu trị các bệnh do thiếu Calci như: còi xương, xốp xe HONG HANG DUNG V - Phòng ngừa thu bị sốt sie ít sửa yếu chân. Bại liệt trước và sau khi sinh, nứt móng, n giúp bào thai phát triển cân đối. - Thúc heo xuất chuồng. LILUONG: Tro den e an cho an lien tuc -Heo, gà vịt, cút thighs thức ăn, -Heo giống, gà. singe: 1kg/200m toàn ăn Bờ cứ đổ sữa g/150kg thức ăn -Thúc hay xuất chuồng: pha 1kg thuốc là 100kg thức ăn hỗn hợp. +1U hạ chỉ dùng trong chăn muối, giữ kín miệng b