SP001503

TradeMark:

Tăng Trọng, Vitamin,Bung lông, Bung Đùi, Tạo nạc

Cao Long Bung Đùi 5kg/Xô (bung đùi, nở mông vai) - xô

Unit:
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description
s