Kìm kẹp mũi bò
Vòng xỏ mũi Trâu, Bò_70mm
Que thử thai Trâu, Bò
TRO CA
Thước đo thể trọng Bò