Agri Vitamin C 15% 1kg
108,000đ
Agriviet Flodox 300 Oral 1 lít
Agri MDA Solution ( protein) lít
255,000đ
Agri Amoxoil -G ( amox genta) 100ml
Agriviet Clamoxon 100ml
Agri Multivit 1kg/gói
Agri VX Myco Gard 1 Time 10 Liều
Agri Enrosol 20% 1 lít
Agri Starmate 500g
Agri Liversol 1 lít (Giải Độc Gan, tái tạo Thận)
Agri Nystatin 1kg (nấm diều, nấm phổi)
Agri Protein Plus 1 lít
Agri Aviliv ( giải độc gan) 1 lít
Agri Linspec 1kg
Agri Amoxcicol 50% 1kg
Agri Calphos 1 lít
ABT Chymochypsin (Long đờm, Brom, tiêu viêm) 1Kg
Agriviet Brom Max 1kg
Agri Avicap 1l
Agri Lincospec Premix 1kg
Agriviet Para C 1kg
Contact
Agriviet Lacto Max 1kg
Agri Avimix 1 lit
Agri Avitrace 1 lit