SP002867

TradeMark:

Cầu trùng, KST máu

AC LOZAN (KST trị giun phổi vv...) 1 lít - Can

Unit:
Can
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description

LOZAN

Thuốc Uống Dạng Nước
ĐIỀU TRỊ GIUN PHỔI, GIUN ĐƯỜNG TIÊU HÓA

THÀNH PHẦN:

Oxyclozanide


Levamisole HCl


Dung môi vừa đủ


CÔNG DỤNG:

Trị nội ký sinh trùng trên trâu, bò, bê, nghé, cừu và dê.

LIỀU VÀ CÁCH DÙNG:

Để điều trị giun đường tiêu hóa, giun phổi, giun đũa, sán lá gan,… Cho uống với liều:

Trâu, bò, bê, nghé: 5 ml/ 20 kg thể trọng.


Cừu và dê: 1 ml/4 kg thể trọng.


Lưu ý: lắc đều trước khi sử dụng

THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG THUỐC:

Đểlấy thịt: 28 ngày.


Đểlấy sữa: 4 ngày.


Thể tích thực: 100 ml hoặc 1 Lít (can vuông)

𝐋𝐎𝐙𝐀𝐍 với 02 thành phần chính: 𝑂𝑥𝑦𝑐𝑙𝑜𝑧𝑎𝑛𝑖𝑑𝑒, 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑚𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒 𝐻𝐶𝑙 có công dụng Điều trị nội ký sinh trùng, giun đường tiêu hóa, giun phổi, giun đũa, sán lá gan,...trên trâu, bò, bê, nghé, cừu và dê.