AC LOZAN (KST trị giun phổi vv...) 100ml
AC kích sữa 500g
AC Decofresh( gà đá) 10ml
AC Flordosone LA (DDU-GC) 10ML
AC Bcomplex ( L1) 100ML
AC cảm cúm 5g
AC Anpar (tẩy giun sán Pet) 10ml (6 lọ/hộp)
AC LOZAN (KST trị giun phổi vv...) 1 lít
AC CALFORICH (calci Pet) (48 viên/hộp)
AC Enrofloxacin 10% uống/ có vòi 100ml
AC BIOLAC( TAN CÁ) 1KG
AC COPPER( THỦY SẢN) 1 LÍT
AC Amox Clav 20ml
AC Amitraz (Ecotraz Pet) 10ml
AC Clamox (Amox 5% + Clavunic) 1kg
AC E. Perfect (Thuốc bổ, vitamin, gà đá) 10ml
AC Ivemectin INJ( 0.3%- thú cưng Pet) 10ml
AC IODINE Trị nấm, vết thương hở (GEL- thú cưng) 20g
AC ZENTAB (Z0001- tẩy giun PET) 100 viên/hộp
AC CALCIUM ADE VIT xô 5kg
AC ADE bcomplex ( KO TAN) 1KG
AC Premix Superfact (Bung đùi, nở mông) 5kg/Xô
AC Calcium B12- 5ml/ống (20 ống/Hộp)
AC Prolex ( Kháng Thể Sữa Đầu) 100ml